B i o g r a f i a 

W swym repertuarze muzycznym posiada,

tanga, standardy jazzowe, musicalowe oraz utwory pochodzące z Ameryki Łacińskiej jak i autorskie kompozycje.

Śpiewa w języku angielskim, hiszpańskim,włoskim oraz polskim.                                                                                 

W czerwcu 2017 r. ukazała się nowa EP LOOVAR,

gdzie Karolina jest autorem tekstów oraz śpiewa.

Płyta przy współpracy z Łukaszem Makosem została objęta patronatem przez Gminę Lipno ( Wielkopolska)

Współpracuje również z teatrami i produkcjami filmowymi.

Absolwentka Szkoły aktorsko-musicalowej we Wrocławiu,gdzie śpiewu uczyła się pod kierunkiem Wiesławy Wawrzyniak - uczennicy Marleny Milwiw.

 

 Absolwentka Policealnego Studia Aktorskiego „Lart Studio” w Krakowie, gdzie prowadzili ją: Ewa Worytkiewicz, Gena Wydrych, Marcin Kuźmiński, Piotr Waligórski, Ingmar Villqist

 

Organizator Festiwalu Muzyki i Piosenki Autorskiej w Lesznie i Lipnie 2017r.

 

Uczestniczyła w wielu, warsztatych prowadzonych między innymi przez Grażynę Łobaszewską, Jacka Jaskółę, Elżbietę Adamiak, a podczas Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Lesznie  (dyr artystyczny: Piotr Baron) jej prowadzącym był Kuba Stankiewicz, podczas warsztatów dla aktorów śpiewających, kształciła się pod okiem aktora teatru ruchu: Fabrice Nicot -teatr: Epi d'Or Arts i znanego ze śpiewu pieśni gregoriańskich Marcela Pérèsa z Francji.

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia............................................

Laureatka OFPA Rybnik 2019r,

Stachuriada 2019r

2017r. Śpiew: HYMN POLSKI,
podczas finału
2017 MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY WORLD CUP.

Laureatka Festiwalu MonoArt w Oleśnicy 2016r.

Laureatka Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu (2013r.)oraz cyklicznych spotkań muzycznych „Do mikrofonu prosimy”  ( Teatr  Muzyczny w Imparcie, Wrocław 2010r.).

Występ w finałach: o Złotą Tarkę w Iławie (2012r.), „ O Złotą Basztę” podczas Festiwalu Jazzowego w Czchowie (2012r.), na Festiwalu Piosenki i Ballady w Toruniu (2011r.),  na Przeglądzie Piosenki Poetyckiej w Mińsku Mazowieckim (2011r.).

 

 

Teatry:........................................................................

 VIRGIN K. Wojtko, jeden z trzech zwycięzkich monodramów zrealizowanych i wystawionych podczas Festiwalu Monoart ( Teatr Sztuk) w Oleśnicy lipiec 2016r.

Monodram CYNKWEISS I. Villqist: premiera w Domu Kultury: "Klub Pod Kolumnami" Wrocław ( opieka artystyczna Ingmar Villqist, wykonanie i reżyseria Karolina Wojtko )

MMImpresario Wrocław, operetka "Wesoła Wdówka", rola Praskowi i Olgii

https://www.youtube.com/watchv=VZjnwjmQPfQ&feature=youtu.be 

 

Teatr Moich Marzeń w Chorzowie,

Teatr Stary w Krakowie - epizod klientki oraz asystentki w spektaklu „Oczyszczenie” Petra Zelenki 


 Teatr Rozrywki w Chorzowie - Rola dziewczyny w projekcji filmowej wykorzystywanej w spektaklu ”Czarodziejka z Harlemu” Ingmara Villqista. 

 http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/42724,szczegoly.html

 

 

Filmy i seriale:...........................................................

  

2019: Polska Gola, Lombard, Policjantki i policjanci,

2017 i 2016 r. główne role w serialach:

"Zagadki Kryminalne" produkcja ATM Studio

" Miłość kropk.pl" produkcja: PENTAGON

"Tajemnice medyczne" reż. Okił Khamidow

 

10-2015r.

 

Rola w filmie  "Miłość w mieście ogrodów", reż. Ingmar Villqist, Adam Sikora

 

http://www.tvs.pl/informacje/milosc-w-miescie-ogrodow-kreca-film-w-katowicach-wideo

 

 

Rola tancerki, film  dokumentalny „Tango” Ingmara Villqista dla niemieckiej stacji TV,

 

Rola pielęgniarki w etiudzie  „Długi tydzień” Edyty Sewruk,

 

Główne postacie oraz epizody w serialach:   

"Policjanci i policjantki", „ Galeria”,  Pierwsza miłość” (produkcja): ATM Wrocław, Miłość kropka pl

 

KONCERTUJE W POLSCE I ZA GRANICĄ

........................................................................................

 

Użyczyła swojego wizerunku miesięcznikowi PERKUSISTA ( wydanie styczniowe 2015r.)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1122942567732621&set=pcb.848981041823464&type=1&theater


 
 

B i o g r a p h y

In her musics repertoire includes,

tango, jazz standards, songs from musicals

and Latin America...

 

She sings in English, Spanish, Italian and Polish language.

 

 

A graduate of the School of acting and musical in Wroclaw.

She studied singing under the direction of MA Wiesławy Wawrzyniak.

 

She graduated from post-secondary Actor's Studio "Lart Studio" in Krakow, conducting professors:

Ewa Worytkiewicz, Gena Wydrych, Marcin Kuźmiński, Piotr Waligórski, Ingmar Villqist

 

She is an organizer of the Festival and author's music i Leszno and Lipno, 2017r.

She participated in workshops conducted among others by: Grazyna Łobaszewska, Jacek Jaskóła, Elżbieta Adamiak, International Jazz Workshops in Leszno (artistic director: Piotr Baron)conducted Kuba Stankiewicz, or international workshops for actors and singers, conducted by Fabrice Nicot - Epi d'Or Arts and gregorian songs singer Marcel Pérès from France.

 

 

 

Major events......................................

Winner at the festival OFPA in Rybnik 2019, Stachuriada 2019,

2017, singer Polish Anthem in 

2017 MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY WORLD CUP

2016,The winner in MonoArt Festival ( Monodrama Festival) in Poland.

Third place in International Greek Song Festival in Zgorzelec  (2013.)  and regular meetings music " Do mikrofonu prosimy" (Musical Theatre in Wroclaw 2010 Impart.).

The performance in the finals: Jazz festiwal " o Złotą Tarkę  in Iława (2012.), "O Złotą Basztę" at the Jazz Festival in Czchów (2012.),

at the Festival of Songs and Ballads in Toruń (2011.), on the Poetic Song Review in Minsk Mazowiecki (2011).

 

 

Theaters: ..........................................................................

2016r. The winer in MONOart Festival in Poland ("Vergin" is her own monodrama, direction and acting ) 

A drama "CYNKWEISS" I. Villqist in Wrocław, role: Karla

MMImpresario Wrocław, operetta "The Merry Widow"

role: Praskowia, Olga

https://www.youtube.com/watchv=VZjnwjmQPfQ&feature=youtu.be

 

My Dream Theatre in Chorzow,

Old Theatre in Krakow - episode client and an assistant in the performance "Purification" by Petr Zelenka,

 Entertainment Theatre in Chorzow - The role of girls in film projection used in the play "Sailor Harlem" Ingmar Villqist.

http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/42724,szczegoly.html

 

 

Movies:......................................................

2019r. Lombard, Polska Gola, Policjantki i policjanci,

2016r. main role in:

"Zagadki Kryminalne" produkcja ATM Studio

" Miłość kropk.pl" produkcja: PENTAGON

"Tajemnice medyczne" reż. Okił Khamidow

10-2015r.:

Role in  "Loves in the City of Gardens" by Ingmar Villqist and Adam Sikora

http://www.tvs.pl/informacje/milosc-w-miescie-ogrodow-kreca-film-w-katowicach-wideo

 

The role of dancers, documentary film "Tango" by Ingmar Villqist for the German TV station

 

The role of nurses in the study "Long week," Edith Sewruk,

 

The main characters and episodes in the series:

"Policemen and policewomen," "Gallery," First Love "(production: ATM Wroclaw), Miłość kropka pl

 

CONCERTS IN POLAND 

 

............................................................................................

 

Photos for THE magazine "Drummer"  (January 2015 edition.)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1122942567732621&set=pcb.848981041823464&type=1&theater

 

 

 

 

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now